top of page

Privacyverklaring voor onze klanten

Laatst bijgewerkt op 25-5-2018

Verwerkingsverantwoordelijke:

Naam bedrijf

 GlasCo

Adres en plaats

 Nieuwkerksedijk 15 5051 HS Goirle

KvK-registratienummer

 18050407

Website-URL

www.glasco.nl

Telefoonnummer

 06-51250502

Contactpersoon

Dhr. P. Haccuria

Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten zoals beschreven in deze privacy-verklaring.

Voor uw eventuele vragen en verzoeken kunt u de contactpersoon bellen of e‑mailen.

Wij verwerken uitsluitend deze persoonsgegevens van u

  • Voor- en achternaam

  • E‑mailadres

  • Telefoonnummer

 

Wanneer verzamelen wij deze persoonsgegevens en met welk doel

Deze gegevens verzamelen wij bij het maken van een afspraak bij Glasco.

Uw e‑mailadres wordt gebruikt om de afspraak te bevestigen. Uw telefoonnummer gebruiken we om u te kunnen bereiken indien een afspraak onverhoopt afgezegd moet worden of om een andere reden waarbij telefonische afstemming nodig is. Bij speciale promoties kunnen wij u via e‑mail op de hoogte stellen.

 

Waarom wij deze gegevens mogen hebben

Wij verwerken de genoemde gegevens op basis van de grondslag “Uitvoeren van een overeenkomst”.

Doorgeven en doorverkopen van uw gegevens

Wij verkopen uw gegevens niet door en geven ze aan niemand.

Of wij bijzondere persoonsgegevens bewaren

Glasco verzamelt geen zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Foto's die wij voor promotiedoeleinden plaatsen op social media, zijn altijd gemaakt met vooraf gegeven toestemming en zonder dat herkenning van de afgebeelde personen mogelijk is.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Glasco bewaart uw gegevens maximaal 1 jaar na de laatste afspraak. Of korter indien u ons schriftelijk verzoekt uw data uit onze database te verwijderen.

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen, aanvullen en verwijderen

Om van uw wettelijke privacyrechten gebruik te maken, kunt u ons gewoon een e‑mail sturen met het verzoek daartoe. Wij vragen u, een verzoek hiertoe  schriftelijk te doen met een e‑mail gericht aan onze contactpersoon. Gebruikt u als afzender alstublieft het e‑mailadres dat wij van u hebben gekregen.

Bij privacyrechten kunt u op de eerste plaats denken aan uw recht tot het inzien van uw gegevens, het laten corrigeren daarvan, hun aanvulling of hun verwijdering. Wij hebben de plicht, aan uw verzoek binnen 72 uur te voldoen.

Wanneer u ons verzoekt, uw gegevens uit onze database te verwijderen, zullen wij uw verzoek tevens doorgeven aan de beheerders van onze boekingssite, opdat zij ook daar uw gegevens zullen verwijderen. 

Voor meer informatie over uw privacy-rechten onder de Algemene Verordening Gegevens­bescherming verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In de onderstaande tabel wordt u via de links doorgeleid naar de informatie op de AP-website.

dataportabiliteit

Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).

vergetelheid

Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).

inzage

Recht van Betrokkene, zijn of haar  persoonsgegevens in te zien.

rectificatie en aanvulling

Recht van Betrokkene op correctie en wijziging van de gegevens die u van hem/haar verwerkt.

beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

geautomatiseerde besluitvorming en profilering

het recht op een menselijke blik bij besluiten

bezwaar

Bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kenbaar maken.

 

Cookies

De website van onze kapsalon gebruikt uitsluitend “technische” cookies, die tot taak hebben, het technisch functioneren van de site te ondersteunen. Wij gebruiken geen andere typen cookies.

Mochten wij later alsnog cookies toevoegen met andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een gebruikersprofiel ten behoeve van gerichte advertenties, dan zullen wij u per e‑mail en via onze website van de wijziging op de hoogte brengen en u door middel van aankruisvakjes de keus bieden, zulke cookies al dan niet te accepteren.

Voor cookies die op onze boekingswebsite worden gebruikt, zijn de beheerders van die site verantwoordelijk. Voor inzage in hun beleid ten aanzien van cookies verwijzen wij u daarheen.

Beveiliging en Datalekken

De persoonsgegevens die in ons bezit zijn, worden bewaard op computerapparatuur die aan moderne eisen voldoet wat beveiliging betreft. De toegang tot de database is beschermd met een wachtwoord dat alleen aan onze bevoegde medewerker bekend is. Voor de beveiliging van de boekingssite verwijzen wij naar de beheerders daarvan.

Mocht door enige oorzaak een situatie zijn opgetreden, dat persoonsgegevens aan onbevoegden bekend zouden kunnen worden, zodat sprake is van een beveiligingsincident genaamd “datalek”, dan hanteren wij een procedure om gevolgen daarvan te voorkomen en, indien toch ingetreden, te verzachten. Wij informeren de betrokken personen over de gebeurtenis en wat zij, zo mogelijk, zelf aan maatregelen kunnen nemen. Het incident en de genomen maatregelen melden wij bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page